Popis činnosti

Nabízíme možnost výdělečné činnosti pro zájemce o práci z domu, případně drobné výrobce. Jedná se o montáž (skládání) menších upomínkových a ozdobných předmětů přímo pro naši firmu. Kompletní činnost je možné vykonávat přímo z domova jako stálou výrobu, případně i jako přivýdělek ve svém volném čase. Nabídka je určena pro zájemce z České a Slovenské republiky.

Výrobky se kompletně zhotovují z námi dodaného materiálu a to včetně potřebných pomůcek k výrobě (nůž na papír, lepidlo, obalový materiál- sáčky, do kterých ser zhotovené výrobky vkládají). Jedná se o výrobu menších předmětů ve formě knížeček, které se prodávají jako upomínkové nebo ozdobné předměty. Vaše činnost bude spočívat ve vyříznutí (nebo vystřižení) listů knížečky a následné spojení s knižním obalem pomocí dodaného lepidla. Následně se složené jednotlivé výrobky vloží do k tomu určených sáčků. Takto připravené nám je poté zašlete k proplacení. Celková výroba není složitá a není potřeba žádných zvláštních znalostí nebo vybavení (např. dílen apod.). Vše lze zhotovovat v prostorách běžné domácnosti. Nebude od Vás vyžadován prodej výrobků. Vašim úkolem bude pouze samotné složení výrobku a následné odeslání do naší firmy. Poté výrobky projdou jednoduchou kontrolou a budou Vám následně proplaceny k uvedenému datu 12. dne v měsíci. Při odesílání zhotovených výrobků k nám, si do žádosti rovnou uvedete, na kolik výrobků chcete od nás odeslat další materiál. Ten vám následně zašleme. Zájemci si nemusí pro materiál sami dojíždět. Jedná se o lehké výrobky menších rozměrů. Veškerý potřebný materiál je tedy zasílán prostřednictvím České pošty. Rovněž zhotovené výrobky se zasílají naší firmě k proplacení stejným způsobem.

Jakou částku je možné vydělat?

Výdělek je vždy za počet zhotovených výrobků, které projdou kontrolou a jsou zhotoveny v pořádku. Za jeden výrobek proplácíme 43 Kč. Pro zájemce ze slovenské republiky je výdělek 1,90 EUR ze jeden zhotovený výrobek. Domácím výrobcům neurčujeme časový limit pro zhotovení práce. Je tedy pouze na Vás, kolik času můžete práci věnovat a v jakém čase nám odešlete výrobky zhotovené k proplacení. Podle dosavadních zkušeností je možné zhotovit 4-6 výrobků za hodinu. Samozřejmě záleží na času, který práci může jednotlivý výrobce věnovat. Pokud zhotovíte např. 700 výrobků za měsíc, Váš výdělek bude činit 30 100 Kč. Pro zájemce ze Slovenské republiky činí výdělek za 700 zhotovených výrobků 1 330 EUR. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou výrobu může být vhodná pro širší okruh zájemců, muže i ženy. Výroba probíhá podle podrobného návodu, který je součástí prvotní zásilky a je v něm uveden kompletně celý postup. V první zásilce odesíláme materiál na zhotovení 100 ks výrobků.

Jak začít s výrobou?

V případě zájmu o uvedenou nabídku, vyplňte a odešlete uvedený objednávkový formulář. Vzhledem k tomu, že zasíláme náš materiál a pomůcky k výrobě pro nás zatím neznámým zájemcům, musíme žádat investici ve výši 1 760 Kč vč. DPH. Pro zájemce ze Slovenské republiky investice činí 78 EUR vč. DPH vzhledem k vyššímu poštovnému do Slovenské republiky.

Po odeslání vyplněného objednávkového formuláře budou na Váš email zaslány informace k platbě. Po uhrazení investice od nás následně obdržíte v uvedeném termínu kompletní prvotní zásilku, která bude obsahovat potřebný materiál k výrobě, veškeré pomůcky k výrobě, podrobný návod a postup. Po doručení zásilky můžete přímo začít pracovat, není třeba dalších investic, nákupu materiálu apod. Při odesílání zhotovených výrobků naší firmě k proplacení, si vždy uvedete množství dalšího materiálu, který chcete odeslat. Další materiál již odesíláme bez jakékoliv investice. Uvedených 1 760 Kč vč. DPH (78 EUR vč. DPH pro zájemce ze Slovenské republiky) je tedy jednorázová investice do výroby.

© 2017-2020 Výroba předmětů | Obchodní podmínky

Tvorba webových stránek Carl.cz